แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเทโวโรหณะ ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเทโวโรหณะ ประจำปี 2562 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเทโวโรหณะ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเทโวโรหณะ ประจำปี 2562
ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น.
ณ ถนนสายวัฒนธรรม (ทางขึ้นสู่วัดฝายหิน มช.)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ