แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นฯ ตอน 002 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นฯ ตอน 002 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นฯ ตอน 002  ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นฯ ตอน 002 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

วัน อังคาร ที่ 24 ก.ย. 62 เวลา 16.00-18.00 น. ห้อง LB 1201

--------------------------------------------------

ตอนที่ 001 สอนเพิ่มเติม วัน พุธ ที่ 25 ก.ย. 62 เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง LB 1403

--------------------------------------------------

ตอนที่ 802 วัน พุธ ที่ 25 ก.ย. 62 เริ่มเรียนเวลา 15.30-19.30 น. เป็นต้นไป

--------------------------------------------------

ตอนที่ 801 วัน ศุกร์ ที่ 27 ก.ย. 62 เริ่มเรียนเวลา 15.00-19.30 น. เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ