แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177494 การสืบสวน-สอบสวนคดีอาญาและนิติวิทยาศาสตร์ ตอน 001

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177494 การสืบสวน-สอบสวนคดีอาญาและนิติวิทยาศาสตร์ ตอน 001 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177494 การสืบสวน-สอบสวนคดีอาญาและนิติวิทยาศาสตร์ ตอน 001

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177494 การสืบสวน-สอบสวนคดีอาญาและนิติวิทยาศาสตร์ ตอน 001 ในวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 16.00-17.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ