แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Short Term Exchange Program Spring Semester 2020 at University of the Ryukyus (หมดเขต 25 ตุลาคม 2562)

โครงการแลกเปลี่ยน Short Term Exchange Program Spring Semester 2020 at University of the Ryukyus (หมดเขต 25 ตุลาคม 2562) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Short Term Exchange Program Spring Semester 2020 at University of the Ryukyus (หมดเขต 25 ตุลาคม 2562)

ขอเชิญนักศึกษา University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Short Term Exchange Program Spring Semester 2020

•  กำหนดการจัดกิจกรรม: เมษายน – กันยายน 2563
•  สำหรับนักศึกษาทั้งปริญญาตรีและโท
•  นักศึกษาต้องศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างน้อย 1 ปี
•  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักศึกษาต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีผลคะแนน JPLT ระดับ N2 ขึ้นไป (สำหรับนักศึกษาที่สมัครโปรแกรม Japanese Language, Teacher Training Course และ Major Studies Course
2. มีผลคะแนน CEFRR ระดับ A2 ขึ้นไป (สำหรับนักศึกษาที่สมัครโปรแกรม Global Leadership Course)

ผู้สนใจโปรดส่งเอกสารการสมัครดังนี้

(1) Application Form
(2) Recommendation Letter
(3) Academic transcript
(4) Certificate of Enrollment
(5) Color photograph
(6) Color copy of passport

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/future-students/program/rise/
หรือติดต่อที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ lawcmu@cmu.ac.th ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ