แสดงรายละเอียดข่าวUSAC Thai Buddy Spring Semester 2020

USAC Thai Buddy Spring Semester 2020 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

USAC Thai Buddy Spring Semester 2020

กองวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม "โครงการ Thai Buddy ของ USAC" สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ที่แนบมานี้

http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-download_detail.php?info_id=1766&fbclid=IwAR0ymtTvvCJaq4co8Cr01MSJFZm6cxlQ_sTaanvTUAq6upsFZwy1DMTTjy8

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ