แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมอบรม ”การแก้ไขป้องกันภัยจากการค้ามนุษย์”

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมอบรม ”การแก้ไขป้องกันภัยจากการค้ามนุษย์” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมอบรม ”การแก้ไขป้องกันภัยจากการค้ามนุษย์”

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
เข้าร่วมอบรม ”การแก้ไขป้องกันภัยจากการค้ามนุษย์”
(จัดโดยตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่)

ในวันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 07.30-18.00 น.
ณ ห้องประชุม โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ