แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมเสนอชื่อเป็นนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมเสนอชื่อเป็นนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมเสนอชื่อเป็นนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
เข้าร่วมเสนอชื่อเป็นนักศึกษาดีเด่น
ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 25 กันยายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว
หรือสแกน QR CODE

สอบถามเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ