แสดงรายละเอียดข่าวข่าวกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45

ข่าวกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2554 รายละเอียดติดตามได้จากhttp://www.reg.cmu.ac.th/graduation/ เลยนะคะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ