แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ 9th Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp

ประชาสัมพันธ์โครงการ 9th Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการ 9th Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp

Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC)2020 ประชาสัมพันธ์โครงการ 9th Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีค่าใช้จ่าย (ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด) ดังนี้

- Registration fee SGD 80/ คน
- ค่า Program fee SGD 880/ คน (รวมค่าที่พัก, ค่าเดินทางระหว่างเข้าร่วมโครงการ, ค่าอาหารบางส่วน ฯลฯ)

  ทั้งนี้ เปิดรับสมัครทั้งหมด 3 รอบ ดังนี้
  1) Round 1: 5th Sept – 1st Oct 2019
  2) Round 2: 5th Oct – 1st Dec 2019
  3) Round 3: 5th Dec – 1st Jan 2020

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ayltlc.com/ โดยสามารถสมัครออนไลน์ได้ด้วยตนเอง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ