แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ASEAN Cross Culture Class" (หมดเขต 13 กันยายน 2562)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ASEAN Cross Culture Class" (หมดเขต 13 กันยายน 2562) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ASEAN Cross Culture Class" โดยศูนย์อาเซียนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติฯ

- ตั้งแต่วันที่ 24 - 27 กันยายน 2562
- เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ทั้ง ชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบค่ะ)
- ปิดรับสมัครวันที่ 13 กันยายน 2562 นี้ค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ