แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา เนื่องในงานรพีวิชาการ 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา เนื่องในงานรพีวิชาการ 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา เนื่องในงานรพีวิชาการ 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา
เนื่องในงานรพีวิชาการ 2562
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์
2. นักศึกษา 3 คน ต่อ 1 ทีมการแข่งขัน

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่
งานกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ตั้งแต่บัดนี้ - 23 กันยายน 2562

หมายเหตุ*
กรณีที่มีผู้สมัครมากกว่า 1 ทีม คณะนิติศาสตร์ มช.
จะทำการคัดเลือกให้เหลือเพียง 1 ทีม
เพื่อส่งเข้าแข่งขัน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ