แสดงรายละเอียดข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายผ่านรายการวิทยุตราชูคู่ชาวบ้าน ณ ตลาดต้นพยอม และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายผ่านรายการวิทยุตราชูคู่ชาวบ้าน ณ ตลาดต้นพยอม และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายผ่านรายการวิทยุตราชูคู่ชาวบ้าน ณ ตลาดต้นพยอม และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ตลาดต้นพยอม และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมงานโครงการตราชูคู่ชาวบ้านได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รายการวิทยุตราชูคู่ชาวบ้าน อีกทั้งยังมีการเก็บเรทติ้งรายการวิทยุตราชูคู่ชาวบ้าน ซึ่งผลสรุปพบว่าประชาชนส่วนใหญ่รู้จักรายการวิทยุตราชูคู่ชาวบ้านและได้รับสาระความรู้ทางกฎหมายจากการฟังรายการวิทยุตราชูคู่ชาวบ้าน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ