แสดงรายละเอียดข่าวรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับคัดเลือก เป็นนักศึกษาช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ เทอม 1/2562

รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับคัดเลือก เป็นนักศึกษาช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ เทอม 1/2562 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับคัดเลือก เป็นนักศึกษาช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ เทอม 1/2562

รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับคัดเลือก เป็นนักศึกษาช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ เทอม 1/2562

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ มารับใบบันทึกการปฏิบัติงานได้ตั้งแต่ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ในเวลา 10.00 – 16.30 น. ณ งานกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 053-942919

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ