แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ เปิดรับผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการถ่ายทอดการอบรมของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ภาค 2 สมัยที่ 72

คณะนิติศาสตร์ เปิดรับผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการถ่ายทอดการอบรมของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ภาค 2 สมัยที่ 72 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ เปิดรับผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการถ่ายทอดการอบรมของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ภาค 2 สมัยที่ 72

คณะนิติศาสตร์ เปิดรับผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการถ่ายทอดการอบรมของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ภาค 2 สมัยที่ 72

รับสมัครช่องทางออนไลน์เท่านั้น คลิก --> http://bit.ly/2U9k0lv
สอบถามเพิ่มเติมโทร 053-942920

***ก่อนชำระค่าลงทะเบียนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบที่นั่งคงเหลือ***

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ