แสดงรายละเอียดข่าวHiroki University Spring 2020 (หมดเขต 11 ตุลาคม 2562)

Hiroki University Spring 2020 (หมดเขต 11 ตุลาคม 2562) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Hiroki University Spring 2020 (หมดเขต 11 ตุลาคม 2562)

Hiroki University ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester 2020 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

- ช่วงเวลา: เมษายน – สิงหาคม 2563

เงื่อนไขสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

- ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักศึกษาต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ http://www.kokusai.hirosaki-u.ac.jp/en/studyabroad/sa_page1/

โปรดจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนตามที่กำหนดได้ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ lawcmu@cmu.ac.th ภายในวันที่ 13 กันยายน 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ