แสดงรายละเอียดข่าวLATE NIGHT 2019(Law Alumni Trekking Entertainment night) “ปิ๊กมาหากั๋นเต๊อะ”

LATE NIGHT 2019(Law Alumni Trekking Entertainment night) “ปิ๊กมาหากั๋นเต๊อะ” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

LATE NIGHT 2019(Law Alumni Trekking Entertainment night) “ปิ๊กมาหากั๋นเต๊อะ”

LATE NIGHT 2019(Law Alumni Trekking Entertainment night)
“ปิ๊กมาหากั๋นเต๊อะ”

ชมรมศิษย์เก่านิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญตัวแทนรุ่นร่วมประชุมจัดตั้งสมาคมฯ
และเชิญศิษย์เก่าทุกท่านเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์พบปะคณะจารย์
ในวันที่ 14 กันยายน 2562 ดวลา 18.00 น. -22.00 น.
ณ ห้องพิงค์พาเลซ ชั้น 3 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

******************************************************************************
ศิษย์เก่าที่สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่
http://bit.ly/31X2XG0 หรือสแกน QR CODE ในโปสเตอร์

**สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ - 9 กันยายน 2562**

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 053-942919

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ