ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Lisbon Accounting and Business School

ข่าวผู้บริหาร

ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Lisbon Accounting and Business School

ผศ.ดร. ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม คณะนิติศาสตร์ และ อ. ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr. Joao Pedro de Sousa Assis อาคันตุกะจาก Lisbon Accounting and Business School เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ด้านแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงด้านการเรียนการสอนในอนาคต