แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Lisbon Accounting and Business School

ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Lisbon Accounting and Business School - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Lisbon Accounting and Business School

ผศ.ดร. ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม คณะนิติศาสตร์ และ อ. ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr. Joao Pedro de Sousa Assis อาคันตุกะจาก Lisbon Accounting and Business School เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ด้านแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงด้านการเรียนการสอนในอนาคต

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ