แสดงรายละเอียดข่าวNational Chiao Tung University Spring 2020 (หมดเขต 13 กันยายน 2562)

National Chiao Tung University Spring 2020 (หมดเขต 13 กันยายน 2562) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

National Chiao Tung University Spring 2020 (หมดเขต 13 กันยายน 2562)

National Chiao Tung University ประเทศไต้หวัน

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จำนวนไม่เกิน 3 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Spring 2020 ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 19 มิถุนายน 2563 โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทางระหว่างประเทศและในประเทศ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ

เอกสารประกอบการสมัคร
1.  Application form
2.  Curriculum vitae (CV)
3.  Study Plan (Study plan may include your motivation and tentative list of courses you would like to take)
4.  An original transcript of academic records translated in English or Chinese
5.  A copy of student ID card of the home institute (with expiry date)
6.   Enrollment Letter with official stamp from the home university
7.  A copy of valid passport

**ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่** https://oia.nctu.edu.tw/en/short-term/incoming-exchange/
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1733

จัดส่งเอกสารการสมัครได้ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ lawcmu@cmu.ac.th ภายในวันที่ 13 กันยายน 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ