แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวน นศ. และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม - Jus(t)act Hackathon -

เชิญชวน นศ. และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม - Jus(t)act Hackathon - - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวน นศ. และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม - Jus(t)act Hackathon -

"Jus(t)act Hackathon" เปลี่ยนความเบลอ เป็นความชัด ปลดล็อกโลกทัศน์ ความยุติธรรม

หากคุณมีไฟ มีไอเดีย เราขอท้า!!! 27 ชั่วโมง มาร่วมกันสร้างสรรค์ หาทางออก เปลี่ยนกฎหมายที่ว่ายาก ให้เป็นเรื่องง่ายๆ

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ต้องการร่วมสร้างสิ่งดีๆ ให้สังคมจากทุกอาชีพ มาร่วมระดมความคิดภายในเวลา 27 ชั่วโมง เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการเข้าถึงการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างไร้ขอบเขต ที่จะช่วยตอบโจทย์ความท้าทายในกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ในวันที่ 14 -15 กันยายน 2562 นี้ ที่ร้าน Too Fast Too Sleep มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร

จัดโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับมูลนิธิฟรีดริช เนามัน และ good factory

สมัครเข้าร่วม http://www.oja.go.th/TH/justact2019

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ