แสดงรายละเอียดข่าวNational Tsing Hua University Spring 2020 (หมดเขต 9 กันยายน 2562)

National Tsing Hua University Spring 2020 (หมดเขต 9 กันยายน 2562) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

National Tsing Hua University Spring 2020 (หมดเขต 9 กันยายน 2562)

National Tsing Hua University ประเทศไต้หวัน เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จำนวนไม่เกิน 2 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประจำภาคการศึกษา Spring 2020 โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทางระหว่างประเทศและในประเทศ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. Application Form
2. An official copy of the applicant's current transcript
3. A study plan
4. A copy of passport
5. An official copy of your home university enrollment record

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัคร และจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน งานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ lawcmu@cmu.ac.th ภายในวันที่ 9 กันยายน 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1727

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ