แสดงรายละเอียดข่าวกระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ

กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ

กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ
กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2562 ซึ่งจะเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ปิดรับสมัครเวลา 17.00 น. ของวันที่ 3 กันยายน 2562)

ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com/ หัวข้อ “สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2562”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ