แสดงรายละเอียดข่าวโครงการยูแสค รับสมัครนักศึกษาช่วยงานประจำโครงการยูแสค

โครงการยูแสค รับสมัครนักศึกษาช่วยงานประจำโครงการยูแสค - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการยูแสค รับสมัครนักศึกษาช่วยงานประจำโครงการยูแสค

โครงการยูแสค รับสมัครนักศึกษาช่วยงานประจำโครงการยูแสค จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง Student Worker นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลการสมัครได้ที่
https://drive.google.com/file/d/107anKdGLbQo26se56y1T662tB33eXGqt/view
เอกสารประกอบการสมัคร
1. Cover Letter (maximum 2 pages)
2. Resume (1 page only)
3. One professional or academic reference

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ