ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 2 รอบที่ 2

ข่าวอบรม / สัมมนา / ประชุมทางวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 2 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 2) รอบที่ 2 กรุณา คลิก https://bit.ly/2ZPDiOK

----------------------------------------------
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมฯ ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมายได้เปิดรับสมัครรอบพิเศษ ดังนี้

กำหนดการสมัคร

>>> สำหรับผู้ไม่มีวุฒินิติศาสตร์ ภายในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ก่อนเวลา 12.00 น.
>>> สำหรับผู้มีวุฒินิติศาสตร์ สอบออนไลน์วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2562 ก่อนเวลา 12.00 น

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิก http://bit.ly/2ZO7av1