แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 2 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 2 รอบที่ 2 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 2 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 2) รอบที่ 2 กรุณา คลิก https://bit.ly/2ZPDiOK

----------------------------------------------
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมฯ ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมายได้เปิดรับสมัครรอบพิเศษ ดังนี้

กำหนดการสมัคร

>>> สำหรับผู้ไม่มีวุฒินิติศาสตร์ ภายในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ก่อนเวลา 12.00 น.
>>> สำหรับผู้มีวุฒินิติศาสตร์ สอบออนไลน์วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2562 ก่อนเวลา 12.00 น

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิก http://bit.ly/2ZO7av1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ