ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ข่าวรับสมัคร

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ด้วยคณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและ Download ใบสมัครได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารและธุรการ คณะนิติศาสตร์ โทรศัพท์ 053-942910-11