แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ถึงนักศึกษาได้รับเกียริบัตรรางวัลเรียนดี
นักศึกษาที่ได้รับเกียริบัตรรางวัลเรียดี (รหัส 61-59)จะต้องเข้าร่วมรับรางวัลเรียนดีใน“พิธีไหว้ครูของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ” ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 โดยให้ใส่ชุดนักศึกษาเรียบร้อย พร้อมรายงานตัวที่หน้าห้องLB1201(ศาลจำลอง)คณะนิติศาสตร์ เวลา08.15 น.
(หากนักศึกษาติดภาระกิจการเรียนขอความร่วมมือแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยจะได้ดำเนินการขอเวลาเรียนให้ต่อไป)
ปล. -เกียริบัตรรางวัลเรียนดีมอบโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมอบให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียน 3.50 ขึ้นไป ทั้งสองเทอม ในปีการศึกษา 2561
- ทุนรางวัลเรียนดีมอบโดยคณะนิติศาสตร์ โดยนักศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยทั้งหมดตั้งแต่เข้าเรียน(GPA.) 3.50 ขึ้นไป

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ