แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษกิจกรรมสภาสัญจร ประจำปี 2562 “Together We Share”

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษกิจกรรมสภาสัญจร ประจำปี 2562 “Together We Share” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษกิจกรรมสภาสัญจร ประจำปี 2562 “Together We Share”

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษกิจกรรมสภาสัญจร ประจำปี 2562 “Together We Share” วันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ .. ลงทะเบียนฟรี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ