แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ เริ่มสอนกระบวนวิชา 177404 และ 177242 อาจารย์ผู้สอน รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

ประกาศ เริ่มสอนกระบวนวิชา 177404 และ 177242 อาจารย์ผู้สอน รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ เริ่มสอนกระบวนวิชา 177404 และ 177242 อาจารย์ผู้สอน รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

ประกาศ เริ่มสอนกระบวนวิชา 177404 และ 177242 อาจารย์ผู้สอน รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

-กระบวนวิชา 177242 ตอน 001,801 อาจารย์ผู้สอนนัดพบวัน ศุกร์ ที่ 9 ส.ค. 62 เวลา 11.00 เป็นต้นไป ห้อง LB 1403
-กระบวนวิชา 177404 ตอน 001,801 เริ่มเรียนวัน ศุกร์ ที่ 9 ส.ค. 62 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ