แสดงรายละเอียดข่าวCall for Nomination 2020 Spring Exchange Program (Aoyama Gakuin University) หมดเขต 20 กันยายน 2562

Call for Nomination 2020 Spring Exchange Program (Aoyama Gakuin University) หมดเขต 20 กันยายน 2562 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Call for Nomination 2020 Spring Exchange Program (Aoyama Gakuin University) หมดเขต 20 กันยายน 2562

Aoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์ Call for Nomination 2020 Spring Exchange Program สำหรับนักศึกษาระกับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 1 ภาคการศึกษาหรือ 1 ปีการศึกษา นักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
2. ศึกษาภาษาญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัดอย่างน้อย 1 ปี
3. มีผลคะแนน JPLT ระดับ N5 ขึ้นไป
4. สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ลงทะเบียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นจะต้องยืนผลคะแนน TPEFL iBT 68 หรือ IELTS 5.5
นักศึกษาที่สนใจจะต้องส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1. Application for Admission
2. Letter of Recommendation
3. Copy of JLPT
4. English Language Proficiency Score
5. Official Transcript
6. Study Plan
7. Health Certificate
8. Bank Certification of Deposit
9. Photocopy of Passport
10. Five ID Photos
11. Application for Certificate of Eligibility
12. Dormitory Application

รายละเอียดเพิ่มเติม http://web.iec.aoyama.ac.jp/foreigner/exchange/material

หรือติดต่อที่ คุณอภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ lawcmu@cmu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ