แสดงรายละเอียดข่าวกิจกรรม “ฮับขวัญลูกช้าง มช. 2562”

กิจกรรม “ฮับขวัญลูกช้าง มช. 2562” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรม “ฮับขวัญลูกช้าง มช. 2562”

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ฮับขวัญลูกช้าง มช. 2562” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ ซึ่งมีนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 กว่า 7,800 คน จาก 22 คณะ 2 วิทยาลัยเข้าร่วม เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ