แสดงรายละเอียดข่าวผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรม กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี

ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรม กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรม กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี

ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรม “กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี และวันสัตวแพทย์ไทย ประจำปี 2562” ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ