แสดงรายละเอียดข่าวขอแสดงความยินดีกับ "คุณสวัสดิ์ กุระนัย" บุคลากรคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับถ้วยรางวัลพิเศษ Virtual Run

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณสวัสดิ์ กุระนัย" บุคลากรคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับถ้วยรางวัลพิเศษ Virtual Run - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณสวัสดิ์ กุระนัย" บุคลากรคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับถ้วยรางวัลพิเศษ Virtual Run สามคณะพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท สำหรับคณาจารย์และบุคลากรที่วิ่ง "สะสมระยะทางได้มากที่สุด" โดยวิ่งได้ระยะทาง 179.8 กิโลเมตร

ข้อมูล : จุลสาร ศิลปะ วัฒนธรรมและกฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ