แสดงรายละเอียดข่าวประกาศวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ

ประกาศวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒
๏ ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๏ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
【Official Date Announcement of Chiang Mai University 2020 Graduation Ceremony】
- Chiang Mai University 2020 Graduation Ceremony will be held for those who have graduated in the following academic years: 2561 (2018), 2562 (2019).
- The diplomas will be handed over by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.
- The ceremony will be held on Monday, 27 January 2020.
- The ceremony will be held at Chiang Mai University Convention Center.

ข้อมูล : บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 54

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ