แสดงรายละเอียดข่าวFalling Walls Lab Thailand 2019

Falling Walls Lab Thailand 2019 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Falling Walls Lab Thailand  2019

DAAD ประเทศไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีกำหนดจัดงาน Falling Walls Lab Thailand 2019 ในวันที่ 8 กันยายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมงานโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพทลายกำแพงและขีดจำกัดของการพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ หรือสังคม

ขอเชิญนักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ร่วมนำเสนอความคิดและผลงาน โดยผู้ชนะการนำเสนอจะได้รับตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางไปร่วมงาน Falling Walls Conference ณ กรุงเบอร์ลิน นอกจากนี้ผู้นำเสนอผลงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียนจะได้รับการสนับสนุนจาก Euraxess ให้ไปเยี่ยมศูนย์วิจัยในยุโรป

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://falling-walls.com/lab
สมัครเข้าร่วมงานเพื่อนำเสนอผลงานได้โดยตรงที่ https://qrgo.page.link/Z4Ksk

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ