แสดงรายละเอียดข่าวKokushikan University ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Exchange Program 2020 ระยะเวลา 1 ปี (หมดเขต 25 กันยายน 2562)

Kokushikan University ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Exchange Program 2020 ระยะเวลา 1 ปี (หมดเขต 25 กันยายน 2562) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Kokushikan University ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Exchange Program 2020 ระยะเวลา 1 ปี (หมดเขต 25 กันยายน 2562)

Kokushikan University ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Exchange Program 2020 ระยะเวลา 1 ปี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จัดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ 2 คน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีผลคะแนน JLPT ระดับ N2 (สำหรับระดับปริญญาตรี) และระดับ N1 (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา) นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนโปรดส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1. Application Form
2. Study Plan
3. Letter of Recommendation
4. Application for Certificate of Eligibility
5. Certificate of Health
6. Certificate of Enrollment
7. Official Transcript in English
8. Photo Copy of Passport
9. Photo Copy of JLPT
10. Six ID Photos

หมดเขตเสนอชื่อถึง Kokushikan University ภายในวันที่ 25 กันยายน 2562 นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1714

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกรุณาติดต่อหน่วยวิเทศสัมพันธ์ของคณะต้นสังกัด คุณอภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ lawcmu@cmu.ac.th ภายในวันที่ 25 กันยายน 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ