แสดงรายละเอียดข่าวNara Women’s University Student Exchange Program

Nara Women’s University Student Exchange Program - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Nara Women’s University Student Exchange Program

Nara Women’s University ขอประชาสัมพันธ์ Nara Women’s University Student Exchange Program 2020/2021 จัดขึ้นระหว่าง เมษายน 2563 – มีนาคม 2564

  นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการโปรดส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1. Application Form
2. 4 of ID Photos
3. Transcript
4. Certificate of Enrollment
5. Health Certificate
6. Recommendation Letter
7. Certificate of Japanese Language Ability
8. Copy of Application’s Passport
9. CV
10. Financial Statementผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nara-wu.ac.jp/iec/int/en/study/foreign_exchange/index.html

**กำหนดการเสนอชื่อถึง Nara Women’s University**
- สำหรับ Spring Semester: หมดเขตภายใน 31 ตุลาคม 2562
- สำหรับ Fall Semester: หมดเขตภายใน 15 เมษายน 2563


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ