แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาไทยทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการยูแสค (Thai buddy)

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาไทยทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการยูแสค (Thai buddy) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาไทยทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการยูแสค (Thai buddy)

ด้วยโครงการยูแสค มีความประสงค์ที่จะรับสมัครนักศึกษาไทยทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการยูแสค สำหรับภาคการศึกษา Fall 2019 ผู้สนใจสามารถรับใบสมัครและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโครง ห้อง 1203 ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมดเขต 9 สิงหาคม 2562

จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัคร Thai Buddy โครงการยูแสค มา ณ โอกาสนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม https://usac.edu

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ