แสดงรายละเอียดข่าวขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ 2019 SATU Smart 2.0 Student Competition [หมดเขต 21 มิถุนายน 2562]

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ 2019 SATU Smart 2.0 Student Competition [หมดเขต 21 มิถุนายน 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ 2019 SATU Smart 2.0 Student Competition [หมดเขต 21 มิถุนายน 2562]

  SATU Presidents’ Forum International Secretariat ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 2019 SATU Smart 2.0 Student Competition ภายใต้หัวข้อ “Incorporating Social Responsibility into Our Universities: Challenges, Opportunities and Possibilities” เพื่อเป็นพื้นที่ในการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงสังคม, คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการแก้ไขระดับโลกในด้านต่างๆ
  ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://satu-smart.com/index.php สามารถลงทะเบียนสมัครทางออนไลน์ด้วยตัวเอง ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ