แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ Putra Experience Summer School 2019 [หมดเขต 28 มิถุนายน 2562]

ประชาสัมพันธ์โครงการ Putra Experience Summer School 2019 [หมดเขต 28 มิถุนายน 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการ Putra Experience Summer School 2019 [หมดเขต 28 มิถุนายน 2562]

Universiti Putra ประเทศมาเลเซีย เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Putra Experience Summer School 2019 จำนวน 18 โครงการ มีระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 14 วัน โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการระหว่าง 700 – 6,700 USD
โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนั้น จึงประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://intl.upm.edu.my/summer_school-3455
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: mobility@upm.edu.my และกรุณาจัดส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดให้กองวิเทศสัมพันธ์ คุณอภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ lawcmu@hotmail.com ก่อนการสมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมและไฟล์เอกสารแนบประกอบการรับสมัคร http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1691

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ