แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ จังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ จังหวัดเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 3 ปี 2562 โดยจะเริ่มการเรียนการสอนในเดือนกรกฎาคม 2562 ทางสถาบันฯ จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ให้กับนักศึกษาที่สนใจ
ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://waseda.ac.th/ หรือติดต่อ คุณเกษศิรินทร์ มั่งมี โทร 089-1392662 Email: chiangmai@waseda.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ