แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่องการให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่องการให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่องการให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่องการให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณที่สนับสนุนจำนวน 40,000 บาท ระยะเวลาการยื่นรับทุนภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว และ https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_w3c/more_news.php?cid=3727

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ