แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ นักศึกษาที่ยื่นใบขอเพิ่มหรือเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา(แอดมือ) ในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ประกาศ นักศึกษาที่ยื่นใบขอเพิ่มหรือเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา(แอดมือ) ในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ นักศึกษาที่ยื่นใบขอเพิ่มหรือเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา(แอดมือ) ในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ประกาศ นักศึกษาที่ยื่นใบขอเพิ่มหรือเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา(แอดมือ) ในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ขอความร่วมมือนักศึกษาตรวจสอบรายชื่อตนเองในกระบวนวิชาและตอนเรียนให้ถูกต้อง หากไม่มีชื่อในระบบงานทะเบียนการศึกษา ให้ติดต่องานบริการการศึกษาโดยด่วน โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เวปไซต์สำนักทะเบียนฯ ระบบงานทะเบียนการศึกษา ตามลิงค์ https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/searchcourse.php

หรือโทร. 053 942918 (งานบริการการศึกษา)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ