ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชัวคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาและการสื่อสารองค์กร)

ข่าวรับสมัคร

ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชัวคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาและการสื่อสารองค์กร)

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ((ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาและการสื่อสารองค์กร) สังกัดงานบริหารทั่วไป คณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060.-บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 5 มิถุนายน 2562

รายละเอียดตามไฟล์ประกอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารและธุรการ คณะนิติศาสตร์ โทรศัพท์ 053-942910-11