ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิเทศสัมพันธ์)

ข่าวรับสมัคร

ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิเทศสัมพันธ์)

ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (วิเทศสัมพันธ์) เลขที่ตำแหน่ง E320032 สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060.- บาท นั้น

บัดนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ตามเอกสารไฟล์ประกอบข่าว