แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษา(ตัวแทนคณะนิติศาสตร์)เข้าร่วมการแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ประจำปี 2562 (จัดโดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

รับสมัครนักศึกษา(ตัวแทนคณะนิติศาสตร์)เข้าร่วมการแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ประจำปี 2562 (จัดโดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษา(ตัวแทนคณะนิติศาสตร์)เข้าร่วมการแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ประจำปี 2562 (จัดโดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

รับสมัครนักศึกษา(ตัวแทนคณะนิติศาสตร์)เข้าร่วมการแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ประจำปี 2562 (จัดโดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

คุณสมบัติ
1. กําลังศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ณ สถาบันการศึกษาในประเทศไทย
ทั้งนี้ไม่รวมถึงหลักสูตรภาคบัณฑิต
2. สัญชาติไทยอายุไม่เกิน๒๘ปีณวันปิดรับสมัคร
3. มีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
4. ผู้สมัครจะต้องเลือกเข้าแข่งขันทีมภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
และในกรณีทีมภาษาอังกฤษผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ได้อย่างคล่องแคล่วทั้งการพูดและการเขียน
5. รับสมัคร จำนวน 2 ทีม ทีมละ 2 คน โดยเป็นทีมภาษาไทย 1 ทีม และภาษาอังกฤษ 1 ทีม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ