ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการเช่าสถานที่ถ่ายเอกสารของคณะนิติศาสตร์

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการเช่าสถานที่ถ่ายเอกสารของคณะนิติศาสตร์

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เช่าสถานที่ถ่ายเอกสารของคณะนิติศาสตร์

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว