คณะนิติศาสตร์จัดงาน สะหรี่ปี๋ใหม่เมือง 2562

ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะนิติศาสตร์จัดงาน สะหรี่ปี๋ใหม่เมือง 2562

คณะนิติศาสตร์ จัดงาน "สะหรี่ปี๋ใหม่เมือง 2562" สระเกล้าดำหัวคณบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโสของคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงาม โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์อาวุโสและเจ้าหน้าที่อาวุโสที่เคยได้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะนิติศาสตร์ รวมไปถึงได้รับเกียรติจากอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มาร่วมพิธีดังกล่าว โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ ห้องนิติสโมสร (ห้องเอนกประสงค์) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่