แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกำหนดการ นักศึกษาที่จะไปเยี่ยมชมดูงานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน จ.ลำปาง ในกระบวนวิชา 177494 ของ รศไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศกำหนดการ นักศึกษาที่จะไปเยี่ยมชมดูงานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน จ.ลำปาง ในกระบวนวิชา 177494 ของ รศไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกำหนดการ นักศึกษาที่จะไปเยี่ยมชมดูงานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน จ.ลำปาง ในกระบวนวิชา 177494 ของ รศไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศกำหนดการ นักศึกษาที่จะไปเยี่ยมชมดูงานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน จ.ลำปาง ในกระบวนวิชา 177494 ของ รศไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

วัน ศุกร์ ที่ 19 เม.ย. 62
เวลา 7.00 - 7.30 น. ลงทะเบียน หน้าตึกคณะนิติฯ
เวลา 7.30 น. ออกจากคณะนิติศาสตร์ มช.

ขอความร่วมมือนักศึกษามาตามนัดหมายให้ตรงเวลาและรับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อย แต่งกายชุดนักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ