แสดงรายละเอียดข่าวNiigata University Student Exchange Program Fall Semester 2019 [หมดเขต 6 พฤษภาคม 2562]

Niigata University Student Exchange Program Fall Semester 2019 [หมดเขต 6 พฤษภาคม 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Niigata University Student Exchange Program Fall Semester 2019 [หมดเขต 6 พฤษภาคม 2562]

Niigata University แจ้งประชาสัมพันธ์ Niigata University Student Exchange Program Fall Semester 2019 จัดขึ้นระหว่างตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

นักศึกษาที่สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัคร ดังนี้
1. Application Form
2. Academic Transcript
3. Letter of recommendation
4. Certificate of Enrollment
5. Certificate of Health
6. Application for Certificate of Eligibility
7. ID photo 4*3 cm
8. ผลคะแนน JLPT (ถ้ามี)
9. ผลคะแนน TOEFL (ถ้ามี)
10. Application’s Bank Balance Certificate
11. Bank Balance Certificate
12. Employment Certificate
13. Financial Support Statement
14. Income Certificate

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัคร และจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน งานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ khirakorn.ch@cmu.ac.th ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม www.niigata-u.ac.jp/en/academics/education

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ