แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ UMAP Discovery Camp 2019 in Taiwan [หมดเขต 19 เมษายน 2562]

โครงการ UMAP Discovery Camp 2019 in Taiwan [หมดเขต 19 เมษายน 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ UMAP Discovery Camp 2019 in Taiwan [หมดเขต 19 เมษายน 2562]

UMAP International Secretariat เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ UMAP Discovery Camp 2019 in Taiwan ระหว่างวันที่ 4 – 17 สิงหาคม 2562 ณ Fu Jen Catholic University ไต้หวัน โดยสิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2562

โครงการดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนั้นจึงประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ โดยผู้สนใจสมัครจะต้องมีอายุ18 ปีขึ้นไป และมีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS: 5.0, TOEFL: 61 iBT / 173 CBT / 500 PBT หรือ TOEIC: 650 และ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://umap.org/is/8135/

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัคร และจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน งานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ khirakorn.ch@cmu.ac.th ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1646

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ