แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน 2019 MOST GASE Summer Program [หมดเขต 19 เมษายน 2562]

โครงการแลกเปลี่ยน 2019 MOST GASE Summer Program [หมดเขต 19 เมษายน 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน 2019 MOST GASE Summer Program [หมดเขต 19 เมษายน 2562]

National Tsing Hua University ไต้หวัน เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 2019 MOST GASE Summer Program : Quantum Technology ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2562 โดยปิดรับสมัคร Online ในวันที่ 26 เมษายน 2562


ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัคร และจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน งานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ khirakorn.ch@cmu.ac.th ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1655 หรือ [url]https://www.gaseqplus.com/ [/url]


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ